Välkommen till Bergvärmepumpar.info

information om bergvärmevad kostar bergvärmefrågor & svar kring bergvärme

Bergvärme är någonting som snabbt blev populärt och hamnade på allas läppar. Men även om många talar om det så är det långt färre som installerat ett bergvärmesystem till sin bostad, vilket med tanke på priset kanske inte är så konstigt. Samtidigt så är kunskapen om bergvärme, vad det kostar, hur det fungerar och vad fördelarna är begränsade. Bergvärmepumpar.info har som mål att kunna erbjuda en hemsida där den som är intresserad av bergvärme men inte vet så mycket om området ska få svar på de viktigaste frågorna, och helst mer än så. Det gäller särskilt sådant som vilka som kan tjäna mest på att skaffa bergvärme, och vilka som nog helst bör satsa på ett annat uppvärmningssätt. För så är det: bergvärme är inte alltid den bästa lösningen. Men ofta.

Skäl att skaffa bergvärme
Det finns mängder med olika skäl till att skaffa bergvärme, både personliga och miljömässiga. Vad gäller personliga skäl så handlar det om att bergvärme kommer att betala sig i längden i och med att kostnaderna för uppvärmning kommer att sjunka drastiskt jämfört med mer traditionella uppvärmningssätt. Det är inte sant att bergvärme, när man väl installerat sin pump är helt gratis, men nästan. Hur pass stora besparingar som man gör kommer dock att variera en del, och vi kommer att gå in mer i detalj om detta i våra artiklar.

Det andra stora skälet är det miljömässiga. Bergvärme är en mycket ren uppvärmningsform, speciellt jämfört med uppvärmning med oljepanna. Men bergvärme är mer miljövänligt än de allra flesta andra uppvärmningssätt. Det finns några undantag, som är i princip lika miljövänliga, men de flesta av dessa är inte lika effektiva, eller är mer begränsade. Att byta till bergvärme, såtillvida man inte redan använder sig av exempelvis jordvärme och andra liknande uppvärmningssätt, är en vinst för miljön.

Problem med bergvärme
Det största problemet, för de flesta, när det gäller bergvärme är att installation och köp av bergvärmepump är dyrt. Det går inte att komma ifrån att bergvärme i allmänhet är det dyraste uppvärmningssättet att införskaffa (inte alltid sant, men ofta). Denna höga engångssumma som man behöver betala kan verka avskräckande. Även om bergvärme sedan kommer att betala sig, så kommer det att ta ett antal år (men man kommer direkt att märka hur kostnaderna för uppvärmning sjunker drastiskt).
Mer om priser för bergvärme och andra värmetyper kan ni hitta här!

Sedan så är det så att bergvärme inte alltid är en bra lösning, beroende på de lokala förhållandena vad gäller jordmån och klimat. Det gäller framför allt längst i norr och längst i söder, och skälen till att det inte är en optimal lösning är i huvudsak att installationskostnaden blir så pass dyr att det är tveksamt om det är lönt det – det finns alternativ som exempelvis bergvärme och sjövärme som kan vara bättre. Även detta kommer vi att gå igenom mer noggrant på annan plats på Bergvärmepumpar.info.

Välkommen till Bergvärmepumpar.info
Det finns givetvis mycket mer att säga om bergvärme, och det kommer vi också att göra. När du har kollat runt lite på vår sajt så hoppas vi att du känner dig lite mer kunnig, så att du kan räkna lite på hur mycket det kommer att kosta dig att installera bergvärme, och om det över huvud taget är den bästa lösningen för dig. Men vi kommer inte bara att skriva om de rent praktiska sidorna hos bergvärme, utan även de lite mer teoretiska – för hur fungerar egentligen bergvärme? Det är egentligen rätt så enkelt, även om det kan verka komplicerat eftersom det handlar om att utvinna värme från någonting som är kallare än det som ska värmas upp. Men det är ingen magi, utan bara vanlig enkel fysik och kemi det handlar om.

Så med de orden vill vi hälsa dig välkommen till Bergvärmepumpar.info. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av den information som vi delar med oss av. Vi kommer dessutom att kontinuerligt uppdatera sajten med ytterligare information om bergvärme och pumpar för att på sikt kunna bli så heltäckande som möjligt.

Välkommen!