Borrning och bergvärme – offerter

När man pratar om bergvärme kan det vara bra att poängtera att det egentligen handlar om grundvattenvärme. Det är nämligen härifrån värmen tas. En av de största kostnaderna när det kommer till just bergvärme är borrningen.

Det finns i princip två olika typer av berg. Det ena är sedimentärt berg, vilket är en mer porös typ av berg. Det andra är urberg. Bägge kan användas som värmekällor men de har olika värmeledningsförmågor. Det innebär att du kommer att behöva borra djupare om du har ett sedimentärt berg under tomten jämfört med om du har urberg.

Olika typer av berg påverkar kostnaden

Du hittar oftast sedimentärt berg i södra Sverige och urberg i mellersta och norra Sverige. Om du vill veta exakt hur det ser ut hos dig kan du försöka hitta en geologisk karta över just ditt område. SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) kan också vara till stor hjälp när det kommer till att ta reda på vilken typ av berg du har under just din villa. SGU skulle även kunna svara på vart du hittar det fasta berget, eller rättare sagt hur djupt ned berggrunden ligger.

När du ber om bergvärmeofferter måste du ange hur mycket energi just ditt hus behöver för uppvärmningssyften. Det finns olika sätt att räkna ut detta på och installatören kan vägleda dig så att du får ett bra svar. Ju mer energi du behöver för att värma upp din villa, desto djupare måste du borra för att kunna få ut tillräckligt mycket energi. Hur mycket energi du får ut per meter borrhål varierar som sagt baserat på vilken typ av berg det handlar om. Man brukar säga att det handlar om 10 till 30 watt per borrad meter. Eftersom det är kallare ju högre norrut du kommer så får du ut mindre energi per borrad meter, vilket också innebär att du måste borra djupare.

Det hål som borras kallas för en energibrunn. In i energibrunnen för man en kollektorslang. Det är en sluten slinga som är kopplad mot värmepumpens aggregat. Inuti kollektorslangen finns en speciell vätska som kallas för kollektorvätska, oftast handlar det om brine vilket är en blandning av etanol och vanligt vatten. Om borrningen är gjord på ett professionellt sätt finns det bara lite märken kvar på tomten efter maskinerna. Så fort dessa har försvunnit naturligt går det inte att märka av att du använder bergvärme.

Det du kan tänka på när du ska be om bergvärme offerter för borrningen är att företaget som ska utföra borrningen först och främst har F-skatt samt att de har försäkringar ifall något skulle hända. De ska även ha rätt certifieringar för att kunna utföra borrningen av din energibrunn efter rådande norm. När borrningen är utförd bör du få dokument som visar när borrningen utfördes, hur djupt, nivån på grundvattnet och så vidare.

Tänk på att du måste anmäla din nya energibrunn till miljöskyddsförvaltningen, helst långt innan borrningen sätter igång. Det kan även finnas andra tillstånd som du behöver i just din kommun.