Därför ska du byta till värmepump

Fördelarna med värmepump är betydande, inte bara för miljön utan även för den egna plånboken. Det är dumt att betala för mycket när det finns flera effektiva och ekonomiska alternativ. Det finns flera olika typer av värmepumpar på marknaden idag. Dessa använder sig av olika energikällor för att värma upp ditt hem. Några av energikällorna är:

•Sjövärme
Bergvärme
•Jordvärme
•Luftvärme

När det kommer till vilken av dessa energikällor du bör utnyttja, det vill säga vilken typ av värmepump du bör köpa, handlar det mycket om just dina förutsättningar och behov.

Hur mycket värme behöver du?

Det kan vara en svår fråga att svara på. Börja med att kolla hur mycket energi ditt hem förbrukar under ett år. Denna information kan du hitta på din elräkning eller genom att ringa in till din elleverantör. Notera att in totala årsförbrukning av energi inte är samma sak som den energi du använder för att värma upp ditt hus under ett år. Totalen innehåller hushållselen, uppvärmning av vatten och uppvärmning av huset. I de flesta fall kommer du att bli tvungen att ta ett uppskattat värde för uppvärmningen. Oftast står varmvattnet och uppvärmningen för runt 70 % av totalen. Du kan alltid få hjälp med att uppskatta hur stor del av din totala energiförbrukning som går till uppvärmning genom olika kalkyler på nätet. Energimyndigheten har en bra energikalkyl som du kan använda dig av.

Hur ser det ut hos dig

Värmebehovet är bara en av flera faktorer du måste ta hänsyn till. En faktor annan är husets läge och själva huset i sig. Både sjövärme, bergvärme och jordvärme har sina speciella kriterier för att kunna användas. Du kan till exempel inte använda sjövärme på ett praktiskt sätt om du inte bor i närheten av en sjö. Bergvärme kräver att det finns en berggrund relativt nära ditt hus och för jordvärme måste du ha en stor tomt. Luftvärme kostar inte särskilt mycket att installera jämfört med alla andra alternativ. Däremot fungerar den mindre effektivt under vintern, vilket är den period då du behöver värma ditt hem som mest. Även om det inte finns några riktiga krav för just luftvärme kan man ändå säga att ett inte alltför kallt klimat är en förutsättning för att kunna använda just denna energikälla.

När det kommer till själva huset så handlar det om att du måste ha ett vattenburet uppvärmningssystem. Det innebär att du måste ha element och/eller golvvärme med varmt vatten som cirkulerar och värmer upp ditt hem. Det är detta vatten som värms upp av värmepumpen.

En sänkning av driftkostnaderna

Anledningen till att de flesta byter till värmepump är den sänka driftkostnaden. Värmepump är inte det enda sättet att värma upp sitt hem. Du kan även använda elpanna, direktverkande el, fjärrvärme och så vidare. Det finns dock inte många uppvärmningssätt som är lika driftsäkra, miljövänliga och ekonomiska som just värmepumpen. I allmänna drag kan du minska dina driftkostnader med runt 60 till 80 %, beroende på vilket uppvärmningssätt du hade innan. Det är med andra ord väl värt att undersöka möjligheten att byta redan idag.