Förstå borrningen

När det kommer till bergvärme kostnad så är själva borrningen en stor och betydande del av priset. Faktum är att just denna kostnaden kan vara det som avgör ifall det är en bra affär att byta till bergvärme. Läs denna artikel för att ta reda på mer om just borrning, vad det är bra för och vad det skulle kunna kosta.

Allmänt om bergvärme

För att kunna nyttja bergvärme som en energikälla för uppvärmning måste du borra djupt ned i jorden för att nå berggrunden och därefter borra ännu en bit. Installatören stoppar in en stor slang hela vägen ned. Slangen är en slinga som fylls med en vätska. Denna vätska pumpas genom slingan och värms upp av den jämna temperaturen under jord. När vätskan kommer tillbaka är den lite varmare jämfört med när den lämnade. Denna värme överförs till ett köldmedel inuti värmepumpen som förångas. Ångan komprimeras i en kompressor, vilket får den att bli väldigt varm. Denna värme används för att värma upp vattnet som cirkulerar i dina radiatorer eller i golvvärmeslingorna.

Mer om borrningen

Hålet som man borrar kallas för en energibrunn och det finns många regler för hur den ska se ut, vart den ska placeras och hur djup den behöver vara. Just djupet är en viktig faktor som påverkar din bergvärme kostnad. Ju djupare du borrar, desto dyrare blir det.

Det finns olika sätt att räkna ut hur djupt du behöver borra. Det handlar om flera faktorer som installatören måste ta hänsyn till när de ska ge dig en offert. Det handlar om vilken typ av bergart som finns under din tomt, hur mycket värme just ditt hus behöver och hur långt ned berggrunden finns.

Själva energibrunnen är inte särskilt stor, oftast inte mer än 15 cm i diameter. Djupet kan skilja sig en hel del. Det kan handla om 100 upp till 250 meter. Att borra 100 meter kan kosta upp emot 30 000 kronor medan 250 meter kan kosta upp emot 70 000 kronor. Olika leverantörer kan ha olika priser, vilket är en god anledning till att ta in flera offerter för att få en rättvis bild av din bergvärme kostnad.

Mer om berggrunden

Berggrunden i Sverige består i första hand av urberg och av poröst berg. Du hittar mestadels poröst berg i södra Sverige, på Öland och på Gotland. Denna typ av berg kräver djupare energibrunnar för att kunna användas effektivt. Därför är det oftast lite mer populärt att använda jordvärme i denna del av landet. Jordvärme bygger på samma princip men istället för att hämta värmen från djupet så hämtas den från ytjordvärmen, cirka en meter ned. Slangen slingrar då genom tomten istället för ned i brunnen.

I norra Sverige kan grundvattnet i berggrunden vara mycket kallare jämfört med resten av landet. Här krävs det också djupare energibrunnar för att kunna nyttja bergvärmen effektivt. Som du märker finns det många faktorer som påverkar hur borrningen ska gå till och hur djupt du behöver borra, vilket i sin tur påverkar din bergvärme kostnad. Vårt tips är att du googlar på bergvärmekostnad och borrning och just din kommun för att se vilka aktörer du kan hitta.