Information om bergvärme

bergvärmeBergvärme är en uppvärmningsform som hämtar sin värme från grundvattnet. Av namnet så kunde man annars tro att det handlar om så kallad geotermisk energi, den värme som finns i jordens inre. Men den möjligheten har vi inte i Sverige då det skulle kräva borrhål på flera kilometer här. Det skulle helt enkelt inte löna sig. Bergvärme fungerar enligt samma princip som jordvärme och sjövärme – dessa tre uppvärmningssätt kan använda samma värmepumpar utan några större problem.

Utnyttjar grundvattnet
Bergvärme fungerar som så att en köldbärande vätska cirkulerar genom en kollektorslang som placerats i ett hål som borrats i berggrunden – vanligen mellan 80 och 250 meter djupt. Denna vätska är mycket kall, under noll grader, på grund av antifrysegenskaper som den får tack vare sprit. Då det grundvatten som finns i berggrunden har ungefär samma temperatur året runt (6 – 8°). När köldvätskan cirkulerar i kollektorslangen så värms den upp. Denna uppvärmning är då givetvis inte tillräcklig för att värma upp bostaden – den kommer ju fortfarande att vara mycket kall. Men denna uppvärmning kan ändå utnyttjas av bergvärmepumpen. Detta är samma sätt som jordvärme och sjövärme fungerar på, men de drar sin värme från den omgivande jorden som ligger under tjäldjupet respektive sjöbottnen i stället.

Så omvandlar pumpen kylvätskan till värme
I värmepumpen finns ett köldmedium, en vätska som har mycket låg kokpunkt. Det gör att den uppvärmda köldvätskan får detta köldmedium att förångas; denna ånga leds in i en kompressor, vilket leder till ett mycket högt tryck. Det är sedan detta tryck som används för uppvärmning av vatten, som sedan kan cirkuleras runt i husets radiatorer..

Vattenburet uppvärmningssystem
bergvärme fungerar således genom att vatten hettas upp i pumpen, och det är sedan detta vatten som används för uppvärmning. Det innebär att det krävs att huset har ett vattenburet uppvärmningssystem, i form av exempelvis radiatorer eller golvvärme, för att man ska kunna använda sig av det. Om sådant inte finns så kan det vara värt att installera det i form av golvvärme. Golvvärme fördelar värmen mycket jämnare än radiatorer, vilket gör att det krävs lägre effekt i värmepumpen för att uppnå samma grad av uppvärmning. Att det dessutom är bekväm värme är ytterligare en bonus.