Vad kostar en bergvärmepump?

Priserna på bergvärmepumpar varierar, och det riktigt mycket. Allting beror på hur pass stor effekt du vill att den ska ha, om du vill ha inbyggd varmvattenberedare, hur pass effektiv den är och flera andra små detaljer. En bergvärmepump för ett bostadshus kommer sällan att kosta mindre än 50 000 kronor, och sällan mer än 110 000. För den med ett normalstort hus som inte bor där det blir väldigt kallt under stora delar av vinterhalvåret så kommer priset normalt att landa mellan 65 000 och 95 000 kronor. Priset kommer också att förändras om bergvärmepumpen är kombinerad med en varmvattenberedare. Om man är intresserad av en sådan ska man dock försäkra sig om att man väljer en som kan värma tillräckligt med vatten för att täcka hushållets behov.

Men det är inte bara själva pumpen som kostar, utan det krävs även en del tillbehör. Dels gäller det kollektorslangen, den slang som kommer att samla upp värme från borrhålet, dels gäller det foderrör för sagda slang, och slutligen diverse småsaker som rördelar för bergvärmepumpen så att den kan kopplas ihop med husets uppvärmningssystem. Kostnaden för kollektorslang kommer att landa mellan 12 och 20 kronor per meter i normalfallet. Vad gäller foderrör så ingår ofta sex meter sådant vid köp och installation av bergvärme. Skulle mer behövs så kommer det att kosta sådär 2 – 500 kronor per meter, även om det kan variera mycket här. Det är då viktigt att göra upp i förväg vad det hela ska kosta. Kostnaden för övriga delar till värmepumpen kommer sedan att landa på mellan 5 000 och 15 000 kronor i normalfallet.

Bergvärme Kostnaden för installation

Men det är inte bara värmepumpen som kommer att kosta när man skaffar sig bergvärme. Arbetskostnaden är här en betydande utgift, och huvudskälet till att bergvärme oftast är dyrare än markvärme trots att de båda använder sig av samma sorts grundteknik och pumpar. Den stora kostnaden här är då själva borrandet av det borrhål som kollektorslangen ska samla upp värme från. Här kan man lite enkelt räkna på att det kommer att kosta ungefär 300 kronor per meter borrhål.

Men det är viktigt att notera att meterpriset sjunker ju djupare borrhålet ska vara eftersom det finns en ”grundkostnad” för att borra. Ett borrhål på 200 – 250 meter kommer priset per meter att ligga närmare 250 kronor än 300. Sedan tillkommer kostnaderna för själva installationen, även om denna ligger betydligt lägre än själva borrkostnaden. Arbetskostnaden omfattas dock av rotavdraget vilket hjälper till att hålla den nere. Rotavdraget 30 % av kostnaden blir avdragsgill, upp till maximalt 50 000 kronor per år.

Viktiga faktorer som påverkar

Det finns en del saker som kommer att påverka kostnaderna för att skaffa sig bergvärme. Till att börja med så gör det stor skillnad hur pass långt ner det är till berggrunden. Ju mer jord emellan, desto krångligare blir det att borra och längre foderrör krävs. Det säger då sig självt att den skånska myllan inte är ideal för bergvärme, även om det finns platser även där där bergvärme fungerar utmärkt. Normalt används i stället jordvärme i Skåne. Men även på andra platser i Sverige är det långt ner till berggrunden, och alternativ uppvärmning är då att föredra.

Ytterligare en faktor är hur årsmedeltemperaturen ser ut. Ju lägre den är desto kraftigare värmepump kommer att behövas, tillsammans med djupare borrhål, eller till och med mer än ett borrhål, för att kunna tillfredsställa bostadens uppvärmningsbehov. Risken finns annars att pumpen ofta kommer att behöva slå över till dyr elvärme. Även här är det ekonomiskt tveksamt om det är motiverat att använda sig av bergvärme.

Ta hjälp av experterna

Att avgöra om bergvärme är lämpligt eller inte är svårt eller omöjligt att göra på egen hand på grund av att de lokala förhållandena varierar så pass mycket, till och med inom samma kommun. Det man kan göra är då att be en bergvärmefirma komma ut och titta på ens hus och göra prover på ens tomt för att se om det kommer att fungera bra med bergvärme för just dig. För säkerhets skull kan man be två eller flera bergvärmefirmor att ta en titt och eventuellt lämna offerter. Sedan är det bara att jämföra de olika priserna och bedömningarna för att försöka avgöra vilken som verkar bäst överlag. Var inte rädd för att ställa frågor, speciellt om du får mycket olika uppgifter, vilket kan hända.