Vanliga frågor & svar

Krävs tillstånd för att installera bergvärme?
Ja, det krävs tillstånd från din kommun för att installera bergvärme. Reglerna för detta skiljer sig åt mellan olika kommuner – i en del är det snabbt och lätt, i andra kan det dra ut på tiden, även om de flesta som ansöker får tillstånd. Det är därför bra att vara ute i god tid – att ansöka två veckor innan borrningen ska börja är en dålig idé. Din kommun kan hjälpa dig med att ordna fram de ansökningar som behövs och vilka uppgifter som du behöver lämna in.

Finns det några risker med bergvärme?
Den risk som finns med bergvärme är att borrhålet inte är tillräckligt djupt. I normalfallet så kommer energi dras ur borrhålet under vinterhalvåret, vilket sänker temperaturen i det, och sedan så höjs den återigen under sommaren. Är hålet inte tillräckligt djup kommer höjningen under sommaren inte att kunna matcha sänkningen under vintern. Hålet blir då mindre och mindre effektivt tills slutligen permafrost bildas. Risken för att detta ska ske idag är liten, eftersom vi nu har många års samlad erfarenhet bakom oss och bättre kan beräkna vilket borrdjup som krävs.

Hur mycket kan jag sänka mina uppvärmningskostnader med genom att installera bergvärme?
Detta beror på vilken sorts uppvärmningssystem som du använde innan. Har du redan ett uppvärmningssystem som använder sig av värmepump, och denna värmepump klarar att sköta det mesta av din uppvärmning så kommer skillnaden att bli liten eller ingen. Använder du däremot olja så kan du sänka dina kostnader med upp till 80 %. Andra sorters uppvärmning med förbränning eller genom el kommer också resultera i sänkta uppvärmningskostnader, fastän inte lika extrema.

Är det sant att det inte får finnas för många borrhål inom ett visst område? Kan jag skaffa bergvärme om även mina grannar har det?
Om det hela inte sköts på rätt sätt så kan för många borrhål som placerats för tätt innebära problem med nedkylning av hela området. Risken för att det ska inträffa är dock liten, förutsatt att borrhålen placeras på tillräckligt stort avstånd från varandra. Så det kommer sannolikt inte att leda till något problem, men det finns en möjlighet att det inte kommer att fungera väl med fler borrhål inom ett visst område.

Hur lång livslängd har bergvärme?
Livslängden för bergvärme är tredelad. Dels gäller det värmepumpen, dels kollektorslangen och dels gäller det borrhålet. När det gäller borrhålet brukar det sägas att det har en livslängd på 60 år eller mer. Kollektorslangen beräknas också hålla länge – ett halvt sekel eller mer. När det gäller värmepumpen så är situationen lite annorlunda, och byte efter 20-25 år beräknas vara det normala.

Gäller rotavdraget vid installation av bergvärme?
Rotavdraget gäller vid installation av bergvärme och innebär för tillfället att du får dra av 50 % av arbetskostnaden (installation och borrning) när du skaffar dig bergvärme. Nivån på rotavdraget är dock planerad att sänkas till 30 % från och med 2016. Maxgränsen för hur mycket som kan dras av per år kommer dock att vara den samma, 50 000. Observera att det bara är arbetskostnaden som påverkas av rotavdraget och inte inköp av värmepump och kollektorslang.